Finansbyråd Trond Tystad vil nå at tvilen skal komme "tiltalte" til gode ved ileggelse av parkeringsgebyrer. Tirsdag klokken ett hadde et møte med representanter for P-selskapet. Etterpå orienterte han pressen om de endringer han krever gjennomført.

— I de bestemmelsene som Parkeringsselskapet følger heter det at alle tvilstilfeller skal tildeles bot for å unngå urettmessige avgjørelser. Det normale rettssikkerhetsprinsipp tilsier jo det motsatte, at tvilen skal komme ýtiltalteý til gode. Derfor anmoder byrådet om at Parkeringsselskapet følger dette prinsippet så langt som mulig i sin myndighetsutøvelse, sier Trond Tystad.

Uavhengig klageorgan

Tystad ønsker også å opprette et uavhengig klageorgan for de bilistene som mener at de urettmessig har fått parkeringsbot.

— Når P-selskapet er klageinstans kan selskapet få problemer med sin troverdighet i kompliserte klagesaker. Derfor ønsker vi å se på muligheten for å få inn uavhengighet i klagebehandlingen, sier Tystad.

I notatet som finansbyråden har sendt Bergen Parkeringsselskap går det også frem at byrådet ønsker å gi trafikkbetjentene (parkeringsvaktene) nye oppgaver som servicevakter. Han ber P-selskapet selv komme med forslag til hvilke oppgaver dette kan være. Han ønsker også at P-selskapet skal utarbeide en egen serviceerklæring.

Frist til 15. mai

P-selskapet får frist til 15. mai med å komme med forslag. Men Tystad håper at han ser en endring i serviceprofilen i selskapet allerede i morgen.

— På bakgrunn av de sakene som har vært i mediene i det siste, og som jeg synes har vært preget av klumpete saksbehandling, regner jeg med at P-selskapet vil være ekstremt varsomme i tiden som kommer. Derfor håper jeg å se en gradvis forandring allerede i morgen, sier Tystad.

BT har de siste dagene omtalt en klagesak mellom Ole-Chr. Fotland og Bergen P-selskap. Fotlands kone fikk p-bot etter å ha fått motorstopp. Hun fikk ikke ettergitt boten, fordi hun hadde fylt bensin i stedet for diesel. Det var uaktsomt, mente P-selskapet. Professor i offentlig rett, Jan-Fridthjof Bernt, reagerte sterkt på bruken av regelverket, men også på tonen i brevene fra P-selskapet.

Skjerper seg

Nå skal P-selskapet skjerpe seg.

— Jeg skal nå kvalitetssikre hvert eneste brev som går ut. Jeg skal se til at formuleringene er i overensstemmelse med god norsk forvaltningspraksis, sier direktør i P-selskapet, Truls Lorentzen, til BT.

Både styreleder i P-selskapet, Roald Stigum Olsen og direktør Truls Lorentzen sier til BT at de ønsker den nye profilen for P-selskapet velkommen.

INN PÅ TEPPET: Styreleder Roald Stigum Olsen og administrerende direktør Truls Lorentzen ble tirsdag ettermiddag orientert om finansbyråd Trond Tystads nye planer for Bergen Parkeringsselskap.
FOTO: JAN M. LILLEBØ