I 1928 var Ulriken naken, uten TV-mast og kafe. Og det var selfølgelig ingen tegn til banen. Denne ble påbegynt først i 1960.

Rett nedenfor Varden, mot sørvest, ser du hyttene Kveldsol og Fredheim. Disse er nå borte.

Der nybygget til Haukeland sykehus (1976 – 85) ligger, er det kulturlandskap. Men vi ser den eldre delen av sykehuset fra 1912 med Kvinneklinikken fra 1926.

Brann stadion (1919) er på plass og Haukelandsvannet ligger der hvor Nymarksbanene ble anlagt på 60-tallet.

Vi skimter Falsens vei og Finnbergåsen, bebyggelsen rundt Leaparken var så vidt påbegynt i 1928.

På Løvstakksiden er det langt mellom husene, det meste av arealet er jordbruksland.

Gamle Nygårdsbro er på plass og like bak ser vi Marineholmen med stor skipsaktivitet.

Lars Hillesgate ligger nesten ned mot Store Lungegårdsvannet. Her er det blitt dumpet mye fyllmasse i årenes løp.

Skulle du fra Møhlenpris til Laksevåg, var Laksevågsfergen et godt alternativ. Puddefjordsbroen ble ikke åpnet før i 1956. Her var det for øvrig bomavgift frem til 1974.

På Gyldenpris og Laksevåg var utbyggingen kommet i gang, men fremdeles var store områder jorbruksland.

Kilde: Bergen Byleksikon