Bergen kommuen informerer om utsettelsen i en pressemelding. Koordineringsgruppen mot åpne russcener anbefalte å flytte stengnngen tirsdag denne uken.

Godt forberedt

Det var politiet som ønsket å flytte datoen for å være bedre forberedt.

— Fra august vil vi ha på plass enheten som utelukkende skal jobbe mot det åpne narkotikamiljøet. I tillegg fortsetter innsatsen mot selgere og grovere narkotikakriminalitet, sier stasjonssjef Olav Valland ved Bergen sentrum politistasjon.

I september presenterte byrådet ulike grep for å bekjempe rusmisbruket i Bergen sentrum. Ett av dem var å stenge parken.

MO-sentre klare til sommeren

Kommunen jobber også med å opprette mottaks- og oppfølgingssentre for rusavhengige. Dette arbeidet går som normalt og de skal være i drift til sommeren.

— Kommunen er i rute med sine planer. Et godt samarbeid og koordinering av innsatsen er viktig for å oppnå et best mulig resultat, sier sosialbyråd Dag Inge Ulstein.

— Politiet mener det er en god løsning å la MO-sentrene bli etablert og få «satt seg» noe før kommunen stenger øvre del av Nygårdsparken, sier Valland.