• Når man har en rolle som den Tystad nå har fått, kan det lett oppfattes fra motstandere at man har andre motiv for å innta standpunkter i sakene enn de rent politiske, sier Høyre gruppeleder Hilde Onarheim.

— Vi var utsatt for det i saken rundt kjøpet av Slaktehustomten og lånet Hordaland Høyre har fått av Westfal-Larsen, selv om det ikke var grunnlag for å hevde dette, legger hun til.

Onarheim sier hun har kjent til at Tystad driver i konsulentbransjen, og mener det i seg selv ikke behøver å være problematisk.

— Det ser ut som om veldig mye av det han gir råd og veiledning om blir saker i bystyret. Da blir det viktig at man er seg bevisst om hvilken hatt man har på seg. Det kan lett bli slik at man kan komme til å blande rollene.