— Dette er ren trenering av Stortingets vedtak, og et gedigent løftebrudd fra regjeringens side. Jeg har null tillit til forsvarsminister Kristin Krohn Devold, forkynner en irritert og oppgitt Tor Rasmussen.

Dokken på Haakonsvern, som er sprengt inn i fjellet, sto ferdig da basen åpnet i 1964. Allerede er det med nød og neppe at de største fartøyene går inn der. De nye fregattene som nå er under bygging, er det rett og slett ikke plass til.

— Vi er i full gang med å planlegge utvidelse og ombygging. Den nye dokken skulle stått ferdig i 2006. Nå blir Sjøforsvaret fratatt muligheten til å vedlikeholde sine egne fartøy, sier Tor Rasmussen.

Omstridt forlik

Det var i 2002 Stortinget gikk inn for å investere i en ny og utvidet tørrdokk på Haakonsvern. Prosessen i forveien skapte mye strid, og var medvirkende til at tidligere statsråd Grete Knudsen måtte trekke seg fra Aps sentralstyre.

Stortingsvedtaket var også en del av et forlik mellom Ap og regjeringspartiene. Men nå sier regjeringen at anbudene som så langt er innhentet, tyder på at prosjektet blir mye dyrere enn det som ble lagt til grunn da Stortinget bestemte seg for å utvide dokken.

Aps forsvarspolitiske talskvinne, Marit Nybakk (Ap), tror at dette ikke er riktig:

— Regjeringen sier at den tar sikte på å legge frem alternativer for å løse Sjøforsvarets behov for vedlikehold av større fartøyer. Jeg tolker det til at regjeringen har tenkt å privatisere alt vedlikeholdet i Sjøforsvaret. Der er vi helt uenig. Forsvarspolitisk mener jeg at en ny tørrdokk på Haakonsvern er veldig viktig. Vi må ha en viss beredskap i offentlig regi, sier Marit Nybakk til Bergens Tidende.

320 arbeidsplasser

Leder av verkstedklubben på Haakonsvern, Tor Rasmussen, sier at utsettelsen av den planlagte tørrdokk-utvidelsen er en enorm belastning for de rundt 320 ansatte i verkstedet på Haakonsvern.

— Med stortingsvedtaket som var gjort, trodde vi at arbeidsplassene våre var sikret. Nå vet vi ikke hva vi skal tro lenger, sier Tor Rasmussen.