Det aller meste var klart til byggestart i 2004, men fordi Bergen kommune må redusere sine investeringer de nærmeste årene, rammes den nye hovedbrannstasjonen.

Stasjonen er beregnet å koste 284 millioner kroner. Av dette har det alt medgått 44,6 millioner kroner til arkitektkonkurranse, prosjekteringsarbeid og tomtekjøp.

Byrådet foreslår også å legge ned Arna brannstasjon. Det er andre gang brannstasjonen foreslås nedlagt. Første gang ble beslutningen omgjort av bystyret.

Den gang frarådde brannsjef Helge Eidsnes en nedleggelse ut fra en brannfaglig vurdering.