— Dette er mer krevende enn vi først forutsatte. Vi må ikke gjøre dette til et datoprosjekt. Må vi bruke mer tid, så må vi bruker mer tid, sier Riis-Johansen til VG.

Han understreker at CO2-håndteringen ved gasskraftverket på Mongstad dreier seg om krevende industrielle prosesser. Dessuten peker Riis-Johansen på at prosjektet ligger an til å bli svært mye dyrere enn regjeringen opprinnelig så for seg.

I 2006 ble det inngått en avtale med Statoil om bygging av et gasskraftverk på Mongstad hvor CO2-utslippene skulle skilles ut og lagres innen 2014. Ifølge VG er det nå sannsynlig at investeringsbeslutningen knyttet til CO2-håndteringen blir utsatt til neste stortingsperiode.

Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, sier han frykter at utsettelsen er et første skritt mot skrinlegging av hele prosjektet.

Herskedal, Kjell