Etter planen skulle Bergen Kristne Høyskole etableres høsten 2007. Allerede til høsten var det meningen at skolen skulle tilby kurs i tre fagsom senere skulle kunne inngå i en bachelorgrad ved skolen.

Nå er skoleplanene i følge Vårt Land imidlertid utsatt:

— Høyskoleplanene er lagt på is. Styret for høyskolen har vedtatt å utsette de første kursene i påvente av at situasjonen i menigheten blir avklart. Dette har først og fremst med økonomi å gjøre. Når menigheten er inne i en vanskelig økonomisk situasjon, må vi være varsomme med å starte et så stort prosjekt som dette, sier høyskoleprosjektets styreleder Torkil Åmland til avisen.

Den kristen høyskolen ved Levende Ord skulle tilby utdanning innen fagene teologi, samfunn, politikk og mediekunnskap. Enevald flåten så på skoleplanen som en del av en visjon om å sette et sterkere kristent preg på det norske samfunnet.