LES OGSÅ: — Pårørende må få bestemme mer

Les kjennelsen fra Bergen tingrett

Bare en drøy time etter at Kristinas far fikk beskjed om at datteren skulle koples fra pustemaskinen, har sykehusledelsen ombestemt seg.

Fungerende sykehusdirektør Stener Kvinnsland bekrefter overfor bt.no at behandlingen av Kristina (4) likevel ikke vil bli avsluttet lørdag klokken 12, slik den første meldingen lød på.

Årsaken er at Gulating lagmannsrett vil behandle saken først i neste uke. Lagmann Arnfinn Bårdsen opplyser overfor bt.no at det tas sikte på muntlige forhandlinger tidlig i neste uke.

– Lagmannsretten har mottatt kjæremålet i saken. Behandlingen gis høy prioritet, opplyser Bårdsen.

Se videointervju med lagmann Arnfinn Bårdsen

«Helse Bergen står fast på at det etisk og medisinsk riktige av hensyn til Kristina, er å avslutte behandlingen nå. Men Helse Bergen vil ta hensyn til rettens ønske om å behandle saken i neste uke og vil ikke avslutte behandlingen før retten har fått denne tiden.», heter det i en pressemelding fra Helse Bergen.

Det ventes at lagmannsretten behandler saken mandag og tirsdag neste uke.

Forhandlinger i retten

Ifølge førstelagmann Rune Fjeld legges det opp til muntlige forhandlinger med full vitneførsel. Årsaken er de meget spesielle omstendighetene i saken.

VG Nett melder at sykehusdirektøren i ettermiddag satt i telefonkonferanse med departementet. Så sent som ved 14.15-tiden sa Kvinnsland til bt.no at pustemaskinen ville koples fra på lørdag. Bare minutter senere kom kontrameldingen.

Advokat Pål Magne Bakka, som bistår Kristinas far, sier det ikke er tid til å vente på den ordinære saksbehandlingen i retten.

– Jeg har understreket at man kan ikke ha en ordinær overlevering av saken. Jeg har gitt beskjed om at den må behandles av lagmannsretten straks, hvis ikke vil klienten dø, sier Bakka til bt.no.

Se videointervju med Bakka.

Ifølge NRK ber Bakka nå helseminister Sylvia Brustad gripe inn for å hindre at legene avslutter behandlingen av jenten.

- Har utviklingspotensial I kjennelsen fra tingretten kommer det frem at Kristinas far har hentet inn en uavhengig lege for å undersøke datteren sin.

Legen beskriver ifølge retten kommunikasjonen mellom Kristina og faren som "viljestyrt motorikk" . Det heter i notatet at hun er et barn med stort utviklingsmessig potensial.

Oppfatningen bryter tvert med oppfatningen til Haukeland Universitetssykehus' ekspertise.

– Kan leve lenge

– Kristinas far har fått opplyst at personer kan leve med kunstig ernæring og pustehjelp i 10-20 år. Det er noe surrealistisk over argumentene om at vi bør la henne dø fordi hun kanskje kan føle smerte. Tvilen må komme livet til gode, sier Bakka.

Han mener domstolen vil være i sin fulle rett til å overprøve legenes vurdering.

– Hvorfor er Helse Bergen så redd for å prøve saken for domstolene? Det hjelper lite at tingretten mener denne saken er uegnet for domstolen, når Stortinget har sagt at slike saker både prinsipielt og reelt kan prøves av retten, mener advokaten.

Han legger til at medieomtalen er en stor belastning for Kristinas far.

– Jeg skulle ønske vi hadde sluppet å gå til mediene. Jeg skjønner ikke at Helse Bergen ikke tenker på at dette er en stor belastning.

Stener Kvinnsland beskriver saken som det største etiske dilemmaet han har opplevd.

– Det er relativt vanlig at man opplever situasjoner der det ikke har noen hensikt å opprettholde livsfunksjonene. Men i de fleste tilfellene skjer det i full forståelse med de pårørende. Det uvanlige i denne saken er at det er fullstendig uenighet mellom sykehuset og pårørende, sier sykehusdirektøren.

RUNE SÆVIG
RUNE SÆVIG
RUNE NIELSEN