Det var på møtet i forretningsutvalget tirsdag formiddag Bakke bestemte at saken ikke skal behandles av bystyret denne måneden, men utstå til mai-møtet.

En samlet opposisjon fra Pensjonistpartiet til Rødt har bedt om en utsettelse. Opposisjonen mener det ville være uansvarlig å behandle saken nå. Forslaget til omorganisering ble først fremlagt i forrige uke og skulle allerede ha vært behandlet i komité for finans i morgen.

Byrådspartiene har ikke vært enige i dette, men i går stilte ordføreren seg på opposisjonens side.

Den har ment at saken ikke burde behandles før styret i Bergen Bydrift KF har uttalt seg. Opposisjonspartiene viser også til at det sal gjennomføres en høring om Bydrift 13. mai, og at vanlige demokratiske prinsipper tilsa at man ventet til høringen var avsluttet.

Byrådet har vist til at de ansatte skulle slippe å vente i uvisse, men opposisjonen viser til uttalelser nettopp ofret de ansatte om at saken ikke bør få hastebehandling.

— Vi er glad for at ordføreren har tatt hensyn til opposisjonens krav om utsettelse, sier gruppeleder Terje Ohnstad (A).