Damsgård skole og bygget som huser ungdomstrinnet på Holen skole i Indre Laksevåg skal rives og erstattes av nybygg.

Hvor elevene skal oppholde seg i mellomtiden er ennå uklart.

Byrådet har foreslått at elevene skal busses til erstatningsskoler i Fyllingsdalen, ved henholdsvis Løvås og Lynghaug skoler. De ønsket tidligere å kjøpe en tomt i Willy Valentinsens vei, men mener nå Fyllingsdalen er et bedre alternativ.

Det er nærmiljøet i Indre Laksevåg sterkt uenig i, noe de har gitt uttrykk for både i media og i innspill til byrådet.

For tre uker siden utsatte byrådet å ta avgjørelsen slik at de skulle ha tid til å sette seg inn i alle innspillene. Nå har de utsatt det igjen.

— Det gjør vi fordi vi ønsker å bruke noe lenger tid på de innspillene som er kommet. Det har kommet inn fortløpende, og det er viktig å gå grundig gjennom disse for å fatte en beslutning på best mulig måte, sier finansbyråd i Bergen, Liv Røssland (Frp).

-Viktig for nærmiljøet

Foreldrene ved Damsgård og Holen skole har vært svært kritiske til at Laksevåg skal miste nærskolene sine i flere år.

— Dette handler ikke bare om at elevene må ta buss. Skolene er viktige for nærmiljøet. Når de forsvinner i to-tre år, forsvinner nesten all aktivitet i bydelen, sa FAU-leder ved Damsgård skole, Karit Elise Valen, til bt.no tidligere i høst.

Nå øyner hun håp om at saken kan få et annet utfall enn bussing til Fyllingsdalen.

— Det var litt overraskende at byrådet utsatte saken igjen i dag, men vi er glade for det. Jeg tenker at dette kan bety at de har tenkt å gå reelt inn i saken og se på den en gang til, sier Valen.

Håper på å bli tatt med

Foreldrene har lenge ment at de ikke bli inkludert av byrådet i behandlingen av saken.

— Så langt har vi prøvd å bidra, prøvd å delta i et konstruktivt arbeid, men det er ikke noe vi har blitt invitert inn i. Vi håper nå at byrådet har tenkt å ta oss inn i en ordentlig proseses, sier Valen.

Røssland mener byrådet hadde god kontakt med skoler og foreldre da de arbeidet med tanke på å bygge på tomten i Willy Valentinsens vei.

— Da det ikke lot seg løse, informerte vi via skolen. Jeg forstår at man ønsker å ha erstatningsskole i sitt nærmiljø, men vi har en utfordring på hvordan dette skal la seg løse, og om det i det hele tatt lar seg løse, sier Røssland.

- Det eneste samlingspunktet

Det er ikke bare foreldrene som er bekymret på Laksevåg. Også organisasjoner fra nærområdet på Laksevåg, som Initiativ Laksevåg, Gamle Laksevåg Velforening, Laksevåg kulturhistoriske forening og flere andre, er bekymret for konsekvensene av at skolene forsvinner i flere år.

«At området ikke kommer enda dårligere ut på levekårsundersøkelsen kan vi takke skolen for, både som institusjon og som bygning. Damsgård skole er en god skole og representerer p.t. det eneste reelle samlingspunktet og det eneste offentlige tilbudet som er igjen for barna i området, » skriver de i et brev til byrådet.

Grethe Melby, FAU-leder på Holen skole, synes det er bra at byrådet tar noen ekstra runder for å se om de finner nye løsninger.

— Men vi forstår at det er få tomter på Laksevåg, og i og med at det bare er ungdomstrinnet på Holen som blir rammet, mener vi det er viktigst at byrådet nå anstrenger seg for de barna som går på Damsgård skole, sier hun til bt.no.

Frykter for mange elever

Mens foreldrene på Laksevåg er bekymret for å miste skolen, er foreldrene i Fyllingsdalen bekymret for å få nye skoler, og flere skoleelever.

«FAU er videre svært bekymret for hva som kan skje når et så stort antall barn og unge blir konsentrert på et relativt lite område. (...) Det heter videre at Indre Laksevåg i løpet av 2017/2018 vil få "to flunkende nye skoler". Veldig kjekt for Indre Laksevåg, men hva med barna i Fyllingsdalen? Erstatningsskolene skal jo ikke rives etter de to neste årene," skriver FAU ved Løvås Oppveksttun til byrådet.