I økonomiplanen for 2004 til 2006 er det satt av 35 millioner kroner til utbygging av Tveit, Hop, Kleppe og Erdal barneskoler. Det er snaut halvparten av det som trengs, ifølge Kystradioen.

Varaordfører og gruppefører for Arbeiderpartiet, Øystein Holmelid, sier at det dermed blir umulig å realisere disse fire skolene innen 2006. Han regner med at de fire skolene kan være ferdig bygd ut innen 2009.

Kommende tirsdag skal komité for oppvekst og kultur ta stilling til utbygging av Tveit skole. Første byggetrinn er beregnet til 27,5 millioner kroner, mens en redusert utbygging vil koste rundt 22 millioner kroner.

Uansett løsning vil utbygging av Tveit skole ta mesteparten av de midlene som er avsatt til de fire barneskolene.