Onsdag klokken 14 ble det klart at Utdanningsforbundet trapper opp lærerstreiken. 5500 lærere på landsbasis tas ut fra mandag 11. august. Alle på ungdomsskoler og videregående skoler.

— Siden 66 av våre 100 lærere er tatt ut i streik må en del elever få skolefri fra mandag 25. august etter åpningsuken. Vi skal derimot forsøke å gi undervisningstilbud til de vi kan, sier rektor Bjørn Lyngedal ved Amalie Skram videregående skole.

— Vi vet ennå ikke hvilke elever som vil bli omfattet av streiken etter åpningsuken, sier rektor Lyngedal..

FÅ OVERSIKT:

Skal ikke få betydning

18. august er det første skoledag på den splitter nye Amalie Skram videregående skole i Bergen sentrum. Det er en av skolene som er hardt rammet. 66 av rundt 100 pedagogisk ansatte er tatt ut i streik.

— Elevene vil møte til åpningsuken som normalt mandag 18. august, men åpningssermonien vil bli utsatt, sier rektor Bjørn Lyngedal på Amalie Skram.

— Vi skal både ha lek i bassenget og gratis Datarock-konsert den første uka.

Fra andre uke vil derimot de elevene som har fått klasser med lærere i streik, få fri fra undervisning, varsler rektoren.

— Ser man året over ett, tror vi ikke streiken vil gå ut over elevenes utdanning. Det er jo fryktelig kjedelig at vi får dette nå som vi skulle åpne Norges fineste skole, sier han.

Usikker på konsekvenser

I Bergen blir 392 lærere fordelt på 11 videregående skoler tatt ut. I tillegg blir lærere på Askøy videregående skole tatt ut. (Se hele listen her.)

Opplæringsdirektør Svein Heggheim i Hordaland fylkeskommune sier det er et omfattende uttak, men er foreløpig usikker på hvor mye det vil ramme elevene.

Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag har foreløpig ikke tatt ut noen av sine medlemmer i Hordaland. Konsekvensene kommer derfor an på hvor mange lærere på hver skole som er organisert hos Utdanningsforbundet.

— Så lenge ledelsen ikke er tatt ut, vil skolene holde åpent. Så får vi se om streiken varer til skolestart. Normalt vil vi ta imot elevene for registrering, og så kommer mengden undervisning an på hvor lærerne er organisert. Det kan bli veldig ulikt for elevene hvem som skal gå på skolen, og hvem som ikke skal. Hvilke timer de får undervisning i, og ikke, sier Heggheim.

Verst for lærerne

Rektoren mener lærerne vil føle mer på streiken enn elevene.

— Vi skulle hatt en planleggingsuke nå for å sette alle inn i de nye systemene og rutinene på Amalie Skram, men nå må de i stedet bare hoppe i det når streiken er over.

— Det er trist for lærerne og for elevene, sier Lyngedal.

I forbindelse med skolestart skulle det egentlig vært en offisiell åpningsmarkering ved skolen 19. august. Denne blir nå satt på vent, så lenge streiken varer.

— Markeringen skal være for alle i det fellesskapet som blir Amalie Skram videregående skole, så vi vil ikke foreta den før alle kan være til stede. Derfor venter vi, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H).

Det understreker imidlertid at elevene på skolene som blir rammet av streik må møte til første skoledag som vanlig.

— Det er viktig for at de skal være sikker på å beholde skoleplassen sin. Det er også sånn at ikke alle lærerne er i streik, og de må være klar over at det kommer til å bli undervisning i de klassene hvor lærerne ikke er tatt ut i streik, sier Nilsen

Må trolig stenge skolen

I tillegg til er 317 lærere ved ti ungdomsskoler i Bergen tatt ut. På Askøy er tre ungdomsskoler rammet: Erdal, Kleppestø og Ravnanger. I Førde er 111 lærere ved Hafstad vidaregåande skule, Halbrend skule og Førde undgomsskule tatt ut.

Gimle oppveksttun sin ungdomsskole er en av de som rammes i Bergen. Rektor Frode Nilsen regner med at dersom streiken varer til skolestart, må han holde stengt.

— De fleste lærerne hos meg er medlemmer av Utdanningsforbundet, så jeg har liten tro på at vi kan drive noen undervisning, sier han.

Før den tid, skulle lærerne hatt tre planleggingsdager. Rektor synes det er trist at de trolig går vekk.

— Det er halvparten av alle planleggingsdagene våre som ryker, og det får stor innvirkning på skolens virke neste år. Det er en viktig ressurs som forsvinner, sier han.

Kommunaldirektør Anne Marit Presterud ved fagavdelingen for barnehage og skole i Bergen kommune, har foreløpig ikke oversikt over de totale konsekvensene av streikeuttaket, utover at det rammer forberedelsene til skoleåret.

— Vi ber nå rektorene om å så snart som mulig finne ut hvordan dette rammer dem. Det vil vi fortløpende legge ut på våre nettsider. En utfordring for oss nå er at vi er avhengige av media og nettsidene våre for å få gitt informasjon til elever og foresatte, sier hun.

Støtter du streiken? Diskuter under: