Nok en gang er den kontroversielle byggesaken utsatt. Bakgrunnen er et nytt forslag til utforming av bygget som utbygger har lagt frem.

— Dette forslaget bør gjennom en vurdering i fagetaten før det endelig behandles av bystyret, sier byråd Lisbeth Iversen.

I et brev til bystyregruppene i dag gjorde byråden dette budskapet klart. BT fikk i går kveld vite at både Høyres, Arbeiderpartiets og Frps bystyregruppe går inn for en utsettelse.

— Vi vil under enhver omstendighet ha redusert byggehøyden med to meter, sier gruppeleder Anne-Gine Hestetun.

Byrådsleder Monica Mæland er glad for avklaringen. Hun har ment at saken måtte en ny runde i administrasjonen dersom utbyggers nye forslag skulle behandles av bystyret.

— Hestetun vil ha det til at jeg er mot å redusere byggehøyden. Jeg vil gjerne ha ned byggehøyden, men da må det gjøres korrekt, sier hun.

I Sandviken gir utsettelsen håp om at nybygget blir mindre dominerende.

— Vi har sagt hele tiden at vi ønsker en reduksjon i byggehøyden, sier Anders Haaland i Sandviken kulturhistoriske forening.