I dag vil Vestlandsrådet si nei til Vegdirektoratets forslag om å gi 90 millioner kroner til den planlagte Eikåstunnelen i Åsane. I stedet skal andre veiprosjekter prioriteres. Eikåstunnelen skal i stedet legges inn i en samferdselspakke for Nordhordland.

— Uakseptabelt

En slik samferdselspakke er ikke vedtatt, noe som skaper sterk usikkerhet, mener Aps samferdselspolitiske talsmann i bystyret, Arne Jakobsen.

— Vi må ha Eikåstunnelen nå. Dette er helt uakseptabelt, sier Jakobsen.

Byrådsleder Monica Mæland (H) reagerer også sterkt på at Eikåstunnelen nå taper i kampen om samferdselspengene. I går brukte hun et bud for å sende brev til Vestlandsrådets møte. Der gjør hun rede for hva som er Bergens interesser.

— Vi forventer at Eikåstunnelen blir prioritert nå. Det er ikke en god nok løsning å vise til en pakke i Nordhordland som ikke er vedtatt, sier Monica Mæland.

Bergen er ikke representert i Vestlandsrådet, men byråd Lisbeth Iversen (KrF) hadde i går et møte med fylkesvaraordfører Tom-Christer Nilsen der Bergens syn klart ble lagt frem. Mæland håper at Bergens synspunkter tas til følge.

Taper i regionen

— Dette er et godt eksempel på at regionalisering ikke vil komme Bergen til gode. Vi kommer nå til kort mot prosjekter i Stavanger, sier Mæland.

Vestlandsrådet er kun en høringsinstans, og inkluderer Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.