Eit samrøystes fylkesutval avgjorde at dei skal på synfaring til området, før dei tek stilling til den omstridde saka om besøkssenter i Astruptunet. Ei slik synfaring skal haldast så snart som råd.

Både fylkeskultursjefen og fylkesrådmannen har gått mot planane, mellom anna fordi inngrepa i området vil bli for store.

OMSTRIDD BESØKSSENTER: Ly Arkitekter har laga dette forslaget til be-søkssenter på Astruptunet.
Ly Arkitekter