Utestaden meiner avgjerda om inndraging av skjenkeløyvet er fatta av eit organ som manglar nødvendig kompetanse og har klaga på vedtaket.

Dersom ikkje formannskapet tar klagen til følgje, går den vidare til Fylkesmannen. I Askøy kommune får Kystradioen opplyst at søknaden om utsetjande verknad av inndraginga er innvilga.