Eierne av den 16 mål store tomten ønsker å bebygge deler av denne med inntil 15 boliger. I komité for byutvikling fikk eierne flertall for en reguleringsendring som innebærer ja il boligbygging.Men SV, som stemte for reguleringsendring, hadde bestemt seg for å snu i bystyret. Dermed er det trolig tommelen ned for en boligbygging tett opp til Byfjellene.