Etter forslag fra Rød Valgallianses Torstein Dahle utsatte bystyret behandlingen av saken i går ettermiddag.

Det er Bergen Jeger— og Fiskeforening som har søkt om å anlegge skytebane på Kismul.. Foreningens 8000 medlemmer vil bruke banen til skytetrening til jegerprøven.

Skyver avgjørelsen

Det er andre gang bystyret skyver avgjørelsen om den omstridte skytebanen foran seg. Da saken stod på sakskartet i april, ble saken utsatt fordi komitéen for miljø og byutvikling ville reise til Kismul på befaring før bystyret sa sin mening. Befaring ble gjort og positivt vedtak fulgte i komitéen. Men da saken kom opp i går, viste seg at tvilen blant bypolitikerne er like stor som tidligere. I går var det likevel bare Fremskrittspartiet som var klar til å behandle reguleringsplanen som skulle gi grønt lys for skytebanen.

Dahle sa at RV opprinnelig var imot skytebanen, fordi partiet mente skytebanen kunne ødelegge det biologiske mangfoldet i området.

Boliger i stedet

Han pekte på at det også var kommet frem nye opplysninger i saken.

— Enkelte av grunneierne ønsker i stedet å bygge boliger i området. Jeg synes derfor at saken bør sendes tilbake til bydelsstyret i Fana, som bør ta stilling til hvorvidt området bør skjermes fullstendig for inngrep.

Og slik ble det.

Bergen Jeger- og Fiskeforening har allerede ventet i 23 år på banen. Nå må foreningen vente enda noen måneder før bypolitikerne endelig bestemmer seg.