Da klokken tikket mot halv ti, sto det flere saker urørt. Til tross for at bystyret på tampen tok flere saker i slengen. Spritsaken blir nå fremmet på nytt i bystyrets aprilmøte.