— Vi har hentet ut 5,5 milliarder gjennom salg av kraftaksjer og Fana Stein og Gjenvinning. Dette har vi gjort uten å miste tyngden. Herfra og ut handler det mest om å skaffe samarbeidspartnere for våre selskaper, ikke å selge unna, sa finansbyråden.

Tre uker unna 15. september ble gårsdagens pressekonferanse naturlig nok farget av valgkampen. I går kunne Aps finansbyråd vifte med et 54 siders tykt hefte der kommunens mangslungne portefølje blir gjennomgått:

- På et frimerke

— Dette eierskapet er bygd opp gjennom klok politikk med vekslende flertall i bystyret. Min appell til dem ønsker å selge er å gå like grundig inn i kommunens eierskap som vi har gjort, sa Tystad og la til med et smil:

— Hvis det var Herman Friele (H) og Gunnar Bakke (Frp) som skulle stå her etter fire år og oppsummert, er jeg redd hele eierskapsmeldingen kunne vært trykket på baksiden av et frimerke.

— Herman Friele har sagt han skal fjerne underskuddet på 300 millioner på tre år. Hva kan han få til ved å selge kommunale selskaper?

— Han må selge BKK hvis det skal bli penger av det, svarte Tystad og minnet om at det i så fall utløser en milliard i skatt.

Vil selge deler av BIR

Det eneste store selskapet der byrådet åpner for et visst salg er BIR AS (Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap). Her er det Ap-dominerte byrådet villig til å selge seg ned til 50 prosent dersom kjøperne er offentlig eide renovasjonsverk, andre kommuner eller BKK.

I Gaia Trafikk AS har byrådet tvert imot planer om å bruke penger. Her vurderer byrådet å kjøpe flere mindre familieposter for å sikre kommunen negativt flertall - også ved en eventuell sammenslåing med HSD.

Byrådet sier bestemt nei til å selge flere BKK-aksjer.

— Et fortsatt nedsalg vil gjøre Bergen til et filialby i kraftbransjen. Da vil Statkraft flytte det meste til Oslo og også kjøpe tjenester der, sa Tystad.

I Bergen Kino mener byrådet at kommunen skal være eneeier eller dominerende eier. Fløibanen skal man eie av ideelle grunner, mener byrådet.

Noen småposter kvitter Tystad seg gjerne med - som 0,38 prosent i Brann ASA.

KrFs Trygve Birkeland følger langt på vei byrådets holdning til privatisering, men har noen åpninger for en eventuell samarbeidspartner på høyresiden:

— Å selge BKK-aksjer synes vi er problematisk. Fløibanen tilhører bergensernes sjel, mens vi er mer åpne for å se på salg av Bergen Kino, sier han.

Slutt på politiske «bein»

Den tiden er over da bystyret fritt kan fordele kommunale «bein» etter den politiske kjøttvekten. Tystad varsler nå at byrådet ønsker en mer aktiv holdning til å sammensette selskapenes styrer.

Bystyret skal få lov å innstille navn. Disse vil byrådet veie mot behovet for profesjonelle styrerepresentanter, mot likestilling og andre overordnete mål.