Det var mannens daværende kone som anmeldte mannen for et drøyt år siden. Da politiet ransaket leiligheten, fant de 17,8 gram hasj. I tillegg fant de amfetamin i mannens lommebok.

I byretten hevdet et av vitnene at mannen var blitt utsatt for et komplott. Men retten valgte da å se bort fra dette vitneutsagnet, og dømte tyrkeren til 45 dagers fengsel.

Komplott

Lagmannsretten ser annerledes på saken. Komplott-teorien kan ha noe for seg, ifølge dommen som ble avsagt tirsdag.

Bakgrunnen for den mulige sammensvergelsen er at samlivet mellom tiltalte og hans kone i lang tid hadde vært svært ulykkelig og turbulent. Mannen var notorisk utro, og var i ferd med å flytte fra konen da politiet gikk til aksjon.

Familien hennes kan ha følt seg vanæret, mener retten.

"Flertallet kan således ikke utelukke at denne narkotikaen (...) var blitt plantet i leiligheten for å ramme tiltalte," heter det i domspremissene.

De to er i dag skilt. I lagmannsretten vedgikk eks-konen at hun ved en anledning hadde sagt til ham at hun kunne få tiltalte utvist fra Norge.

— Truet med å skjære opp barn

I tillegg til å varsle politiet om stoffet, hadde eks-konen beskyldt mannen for mishandling, trusler og hasjrøyking. Mannen skulle ha truet med å skjære i stykker deres felles datter, dersom kvinnen anmeldte ham for konemishandling.

Også på disse tiltalepunktene ble mannen frikjent i Gulating lagmannsrett 26. februar.