ESPEN TJERSLAND OVE ARNE OLDERKJÆR IRINA LEE

Fersk statistikk viser at utro ansatte stjeler som aldri før.

Norge er blant landene i Europa med mest svinn.

— Hittil i år har vi registret 500 butikktyverier i Hordaland. Dette er en markant økning i forhold til samme periode i fjor, opplyser politioverbetjent Per-Ivar Bøe ved tyveri- og brannseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon.

Økningen er på hele 23 prosent i forhold til i fjor, da det ble anmeldt 407 butikktyverier.

Naskerier har også gått kraftig opp i Hordaland. De siste ti månedene er det registrert 1019 naskerier, mot 889 tilfeller i samme periode i fjor. Det tilsvarer en økning på 15 prosent.

— Mens grove tyverier har gått ned, ser vi en betydelig økning i simple tyverier, sier Bøe.

Restaurantgjester utsatt

Utelivsbransjen i Bergen er kanskje den næringen som for tiden sliter mest med tyverier.

— Vi har hatt en rekke saker der restaurantgjester er blitt utsatt for tyveri av blant annet vesker og mobiltelefoner, opplyser Bøe.

Hittil i år er det kommet inn 849 anmeldelser fra restaurantgjester, mens det i samme tidsrom i fjor ble anmeldt 718 tilfeller.

— Det er mange gjengangere som begår tyverier, og de fleste blir tatt, sier Per-Ivar Bøe.

På Europatoppen i svinn

Fersk statistikk fraHandels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) viser at utro ansatte, slurv i administrasjonen og butikktyver kostet norske butikker 3,9 milliarder kroner fra juni 2003 til juni i år.

Det er riktignok en liten nedgang i forhold til samme periode i fjor, da det samlede svinnet beløp seg til over 4 milliarder.

Norge har de siste årene ligget på Europatoppen i svinn, men ifølge The European Retail Theft Barometer ligger Norge nå på 6. plass.

— Det er første gang vi opplever en nedgang, men svinnet er likevel altfor stort i Norge, opplyser informasjonssjef Atle Hammerstad i HSH.

Økt tyveri blant ansatte

I den siste undersøkelsen som ble lagt frem av HSH i september, går det frem at butikktyverier utgjør 44 prosent av det totale svinnet på landsbasis. Dette tilsvarer et beløp på over 1,7 milliarder kroner.

Mens antall butikktyverier går svakt tilbake i forhold til i fjor, fortsetter økningen i tyverier blant butikkansatte.

— Vi ser en økende tendens i tyverier fra utro ansatte. I mange tilfeller samarbeider ansatte med butikktyver, opplyser Hammerstad, som mener denne tendensen gir grunn til bekymring.

Ansatte stjal varer for over 1,3 milliarder fra juni 2003 til juni 2004.

I den totale svinnstatistikken ligger også interne feil i butikkene, samt rot med leverandørene.

— Dette utgjør likevel en brøkdel av det totale svinnet i Norge, sier Hammerstad.

Mer overvåking

En rekke butikker har de siste par årene investert betydelige summer i ny teknologi, overvåkingskameraer og varesikring.

Ifølge The European Retail Theft Barometer er det ingen andre land i Europa som bruker mer på sikkerhetstiltak enn Norge - med en årlig investering på 1,3 milliarder kroner.

— Det er særlig kostnadene til sikkerhetspersonell og opplæring av de ansatte som gjør at kostnadene er så høye i Norge, sier sikkerhetskoordinator Thor Martin Bjerke i HSH,

Driftssjef ved IKEA Bergen, Øystein Gullaksen, bekrefter at IKEA-butikken i Åsane i år har måttet investere over én millioner kroner i nytt overvåkingsutstyr.

— Vi opplever at folk stjeler alt de kommer over, fra elektroniske kjøkkenvekter til planter. Dette er et alvorlig problem, sier Gullaksen.