Statens vegvesen har satt i gang et forprosjekt for å utrede en mulig tunnel fra området på Fjøsanger til Arna.

Tidligere har en vurdert en påkobling fra Midttun/Hop. Målet med Ringvei Øst er å lede mye av biltrafikken og godstrafikken utenom Bergen sentrum.

— Dette vil redusere trafikken over Danmarks plass. En inngang fra Fjøsanger, som er nærmeer sentrum, vil samtidig kunne fange opp større deler av trafikken enn en inngang fra Hop/Midttun, sier regionveisjef Helge Eidsnes. Prosjektet skal karlegge hvor mye dette eventuelt vil fange opp.

Han understreker at dette bare er et forprosjekt til en eventuell kommunedelplan. Eidsnes sier også at de ikke vil ble enkelt å legge inn en vei med fire løp i dette området, og vil ikke si noe nærmere om hvor på Fjøsanger de tenker seg tunnelen skal gå fra.

Ved å få store deler av trafikken på E16 og E39 til å møtes uten at den går gjennom Bergen sentrum, håper en å redusere luftforurensningen.

— Flyten i trafikken kan bli bedre, og bilistene vil velge det billigste og raskeste alternativet, sier avdelingsdirektør Olav Finne i Statens vegvesen.

Vegvesenet mener dette også vil tilrettelegge for kollektivtrafikken, ved at det blir mindre press på veiene inn til sentrum.

— Dette er ikke et forslag som er med i den nåværende Nasjonale Transportplanen, men kan fort bli det i den neste. Nå er det bare et forprosjekt der vihar god kontakt med Bergen kommune og fylkeskommunen, sier Eidsnes.

Han sier en påkobling fra Fjøsanger på Ringvei Øst, også vil gjøre en senere utvidelse til Ringvei Vest lettere.