— Vi er i gang med å utrede forlengning av trolleybusslinjen til Natland videre ned Birkelundsbakken, sier administrerende direktør i Gaia, Arne Buanes.

Finansbyråd Trond Tystad sier byrådet ønsker at pengene skal brukes til forlengning av trolleybussnettet slik at den kan få et endestopp ved den nye bybanetraseen.

— På denne måten kan vi koble sammen de to mest trafikksterke linjene når bybanen åpner, sier Tystad.

Årsaken til at byrådet har vært inne i saken, er at Bergen kommune dekker merutgiftene Gaia får ved innkjøp og drift av trolleybussene med en årlig bevilgning på fem millioner kroner. Denne bevilgningen kunne ha vært redusert med en mindre årlig sum dersom byrådet ikke hadde godkjent at Gaia bruker pengene til å oppgradere trollebusstilbudet.

— I tillegg til utredningsarbeidet skal vi oppruste holdeplasser og innføre et system som gjør at passasjerene på holdeplassen vet hvor lenge det er til neste buss kommer, sier Buanes.

De åtte millionene rekker ikke til både opprusting og forlengning, men sammen med penger fra bompengeinnkrevingen skal det bli en råd med begge deler, mener Tystad.

— Jeg vil også ha utredet en trolleybusslinje til Fyllingsdalen, sier han.