— I første omgang har jeg bedt om å få en utredning. Så får vi ta stilling til om Bergen skal igangsette forsøk. Sekstimersdagen kan jo for eksempel ses i sammenheng med kommunens seniorpolitikk, sier Warloe til Bergens Tidende.

Finansbyråden har merket seg innspillet fra styreleder Jan Refseth i Bergen hjemmetjenester KF. I et notat har Refseth foreslått sekstimersdagen for hjemmehjelpere over 60 år.

Bakgrunnen var blant annet urovekkende høyt sykefravær.

I Stortingets spørretime forrige uke hevdet Erna Solberg at sekstimersdagen vil føre til problemer med å skaffe arbeidskraft nok til eldreomsorgen.

Solberg påpekte at man i flere svenske kommuner er gått bort fra sekstimersdagen fordi sykefraværet ikke gikk ned.