I en mannsalder har nordhordlandskommunene Austrheim, Lindås, Masfjorden, Meland, Radøy og Fedje samarbeidet om PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste). I 15 år har de samarbeidet om barnevernstjenesten. Begge steder med Lindås som vertskommune.

Samarbeid vil de ha mer av i Nordhordland. I juni i ble det lagt frem en analyse, bestilt av regionrådet i Nordhordland, hvor ulike former for samarbeid kommunene imellom drøftes, også mulighetene for en storkommune.

— I strid med anbefalingene

Blant områdene som trekkes frem som fordelaktige for tett samarbeid er barnevern og PPT.

Nå velger likevel kommunene å avslutte det eksisterende samarbeidet innen PPT og barnevern, med virkning fra nyttår.

— Det er stikk i strid med anbefalingene i rapporten, sier Kari Pedersen, kontorleder for PPT-enheten i Nordhordland.

Hun og kollegaene reagerer på det de mener er et sviktende faglig grunnlag for beslutningen.

— Det mangler faglig utredning og det mangler økonomisk konsekvensanalyse. Vi som jobber i systemet har ikke fått informasjon underveis i prosessen og har heller ikke blitt spurt, sier Pedersen.

- Et stort paradoks

Hun mener det er et stort paradoks både interkommunalt barnevern og PP-tjeneste legges ned parallelt med at det utredes utvidet kommunalt samarbeid og mulig storkommune.

— Jeg skjønner at dette kan oppfattes som et paradoks, sier leder for regionrådet i Nordhordland og ordfører i Masfjorden kommune, Håkon Matre (H).

— Men vi ville nok vurdert en endring uansett. For oss var den eksisterende ordningen moden for diskusjon.

Matre mener behovet for mer nærhet til tjenesten var avgjørende for Masfjordens del.

— Men samtidig trenger vi kompetanse i en større enhet. Vi retter oss derfor den andre veien, mot Gulen.

- Best for oss

— I rapporten ser de på hva som er best for alle kommunene under ett. Det som er best for Nordhordland behøver ikke stemme for oss, mener Meland-ordfører Solbjørg Åmdal Sandvik (bildet).

— Vi må se på hvilke type kommune vi er. Vi har flere under 16 år i vår kommune enn det er innbyggere i hele Masfjorden. Da har vi andre behov.

— Faglig sett er dette feil. De kommunene som velger bort samarbeid og etablerer egne, små kontorer blir veldig sårbare med hensyn til faglig bredde og kontinuitet, sier kontorleder Kari Pedersen.

Oppsplittingen i mindre miljøer gjør at fagfolkene vil søke seg bort og forsvinne fra de nordhordlandskommunene, mener Pedersen.

— De har forsøkt å fordele oss ut i kommunene med det resultat at folk sier opp. Det er ikke noe problem for dem å få seg nye jobber. Problemet er det kommunene som får, sier Pedersen.

Meland-ordføreren deler ikke bekymringen for rekrutteringen.

— Nærheten til Bergen gjør at vi har ikke problemer med å skaffe fagfolk. Men jeg skjønner at det er vanskeligere for de mindre kommunene.