To av de nyansatte redaktørene er kvinner. Det er sjefen svært glad for.

— Det er veldig kjekt at vi har fått kvinner i kollegiet, uten at det har gått på bekostning av den faglige kvaliteten. Jeg har nå fått den ledergruppen jeg aller helst vil ha, sier Hålien til bt.no.

Utlyst internt

Redaktørstillingene ble utlyst internt i august, og torsdag morgen ble det kjent hvem som var ansatt:

Nyhetsredaktør: Anne Gjerde (44). Er ifølge Hålien valgt fordi hun har god nyhetsteft, godt lag med medarbeiderne, og god evne til å få gjennomført det hun har satt seg fore. Har lang erfaring som leder, først som vaktsjef og nyhetsleder i BA, senere som redaktør i Oppland Arbeiderblad og utviklingsleder i APOR.

Redaktør for TV og internett: Tor Arne Fanghol (39). — Har solid journalistisk erfaring, er innovativ, og har en innstilling til omgivelsene som fremmer arbeidslyst og energi. Har vist stor evne og vilje til å utvikle BT i nye kanaler. Tor Arne liker utfordringer, han er løsningsorientert, og han har en arbeidskapasitet som gjør at han takler prosjektarbeid godt, skriver Hålien i begrunnelsen.

Politisk redaktør:

Trine Eilertsen (32). Kollegiets best utdannede — Cand.Polit. med fagene sammenlignende politikk, historie og økonomi, og er i tillegg siviløkonom. - Skriver innsiktsfullt og engasjerende. Kombinerer moden refleksjon med et språk og en stil som jeg tror treffer godt også blant nye leser-generasjoner. Trine blir en "annerledes" politisk redaktør, og jeg tror hun blir en god representant for den moderne kvalitetsavisen BT. Evner også å se BT i perspektiv, og kan bidra med synspunkter et nytt redaktørkollegium trenger, heter det i Håliens begrunnelse.

Kulturredaktør: Jan Nyberg (44). Blir en av to "meningsredaktører" i BT. Skal i tillegg til å skrive egne kommentarer og anmeldelser lede kommentarvirksomheten på kulturområdet. Deltar i utviklingen av kulturjournalistikken, men uten å ha ansvar for kulturavdelingen. — Jan er valgt fordi han både kan provosere og føre dialog. Han skriver alt i dag velformulerte kommentarer, og han har kunnskaper på et bredt område. Han er opptatt av nye trender, og bryr seg om kulturformer også unge mennesker er interessert i. Jans kunnskaper om både avis og "nye" medier, blant annet ervervet gjennom en rekke utviklingsoppgaver, vil også komme godt til nytte i kollegiet, heter det i Håliens begrunnelse.

Utviklingsredaktør: Terje Angelshaug (54). — Har et menneskesyn, og en refleksjonsevne i forhold til medarbeidere og utvikling, som jeg holder høyt. Terje representerer kontinuiteten i kollegiet gjennom sin lange erfaring, og gode kjennskap til organisasjonen, uten å være fastlåst til etablerte "sannheter", skriver Hålien.

— Hver enkelt er ytterst kompetent på sitt område. Samtidig forventer jeg at denne gruppen kommer til å fungere svært bra som helhet. Dette er er en fremtidsrettet gjeng!

Kometkarriere

— Det mest overraskende valget er kanskje Trine Eilertsen?

— Ja, hun har gjort en kometkarriere. Hun har ikke ledererfaring, men har eksponert seg selv svært positivt. Det er en stor styrke at hun har god kunnskap om økonomi og samfunnsøkonomi, og dette passer godt i en tid der globalisering blir minst like viktig som nasjonale politiske prosesser, sier Hålien.

De nye redaktørene tiltrer sine stillinger 2. oktober.