Nesten heile hotellet er under ombygging og oppussing innvendig. Pensjonert elektroingeniør Olav Nordal har teke på seg oppgåva som prosjekt— og byggeleiar. Han har ei kostnadsramme på seks millionar kroner, og stramme antikvariske reglar, å halda seg til.

— Utne Hotell er ikkje freda, enno. Men det er reist fredingssak. Difor må vi fara fram akkurat som om det er freda, seier Nordal til Bergens Tidende.

Største endringa kjem på kjøkenet. Det er bygt til utanfor det opphavelege tømmerhuset, og heile rommet er no strippa til ytterveggane. Eit flunkande nytt kjøken skal på plass. Kjendiskokk Frode Aga har rettleia, og kan tenka seg å stå for kokekunsten ved eitt og anna høve.

Resepsjon, kontor og anretning vert ombygt for rasjonell drift. Same person kan operera tre arbeidsplassar utan å gå krokvegar. Gjesteromma vert oppgradert.

Arbeidet som skal gjerast sist, er å laga røykesalong ut av rommet som no blir brukt til anleggskontor. Denne hjørnestova ligg slik til at trafikken i resten av hotellet kan gå usjenert av røykarane.

Elektroingeniøren har lagt vekt på at hotellet får eit skikkeleg elektrisk anlegg. Brannbomber i den gamle anlegget er sanert. Også røyrleggarar har hatt mykje arbeid.

Puben i kjellarhøgda vert det ikkje gjort så mykje med denne gongen. Etter ynskje frå bygdefolket har denne samlingsplassen vore open under heile ombyggingsarbeidet.

Som meldt tidlegare i Bergens Tidende, er Utne Hotell kjøpt av ein mann med lokal tilknytning. Sjur Haustveit er for tida busett i Oslo, men kjem frå Haustveit litt innover i Sørfjorden frå Utne.

VARSAM MED GAMLE VERDIAR: Olav Nordal er prosjektleiar for ombygginga av Utne Hotell. Utanpå blir det ærverdige hotellet som før. FOTO: ARNE HOFSETH