I 2005 ble det meldt 2.979 skader der utenlandsk-registrert kjøretøy var involvert. Det er en økning på 34 prosent fra 2004. Det viser tall fra Trafikkforsikringsforeningen (TFF), som er en del av FNH. Totalt beløper skadene seg til anslagsvis 130 millioner kroner.

– Økt arbeidsinnvandring medfører flere utenlandske kjøretøy i Norge. Det er trolig forklaringen på at antall ulykker har økt, sier informasjonsdirektør Preben Sandborg Røe i FNH.

Om polakker, latviere og svensker er så mye dårligere enn norske sjåfører, sier ikke de nye tallene så mye om. Det har likevel vært en kraftig økning i antallet ulykker hvor kjøretøy fra disse landene er involvert.

Svenskene er oftest involvert

I to av fem tilfeller der utlendinger har forårsaket kollisjon i Norge er bilen registrert i Sverige. I 2005 utgjorde det 1.144 kollisjoner, hvilket er en økning på 45 prosent fra 2004. Polakker står imidlertid for den største økningen. I 2005 ble det meldt 379 kollisjoner med polskregistrert bil i Norge. Det er en økning på 150 prosent fra 2004.

Antallet kollisjoner i Norge med latvisk registrert bil har også økt betydelig. I 2005 ble det registrert 129 kollisjoner, hvilket er en økning på over 80 prosent fra 2004.

Språktrøbbel

Å krasje med en utlendig kan også by på problemer utover det vanlige stresset med en kollisjon. FNH har følgende råd til dem som havner i en slik situasjon, der ofte språkproblemer er et betydelig problem.

  • Få navn på fører og registreringsnummer på bilen.
  • Få nummeret på eventuelt grønt kort (Grønt Kort er et bevis på at bilen har gyldig trafikkforsikring i det landet bilen er registrert)
  • Fyll ut skademelding og få den underskrevet på skadestedet.
  • Ta bilder fra stedet. Bruk gjerne kamera på mobilen.
  • Få navn og nummer på eventuelle vitner.
Arkivfoto fra ulykke i Bergen sentrum.
Bergens Tidende