Før var feilparkerte utlendinger et sommerfenomen, dominert av turister. Nå sliter parkeringsvaktene med problemet hele året.

— Jeg vil tro antallet er blitt flerdoblet de siste årene, sier seksjonsleder Arvid Heggestad i Bergen Parkering.

Snekkerbiler

Årsaken er høyst sannsynlig arbeidsinnvandring fra Øst-Europa, hovedsakelig bygningsarbeidere. Det er for eksempel delt ut 889 bøter til polske kjøretøy siden 1. januar 2006, mens bare 271 svensker har fått bot i samme periode.

Også Litauen ligger høyt på listen, med 517 forelegg, flere enn turistlandet Tyskland. Noen av bøtene har gått til en bilist som har stått ulovlig parkert på Nygårdshøyden den siste tiden. Alle bøtene forsvinner, men bilen blir stående.

— Det er ikke et ukjent fenomen, og tyder nok på at bøtene ikke blir betalt. Trafikkbetjentene gir uttrykk for at det er frustrerende å skrive ut den ene boten etter den andre til samme bilist, sier Heggestad.

Må betale

En del utlendinger spekulerer i at mange bøter ikke blir krevd inn. Helt trygge kan de likevel ikke være.

— Vi bruker et svensk firma til å kreve inn fra utlandet, og har fått inn en god del penger fra Øst-Europa den siste tiden, sier Heggestad.

Parkeringsverstinger risikerer også at bilen taues inn. I så fall må de ut med 1600 kroner, pluss bøtene, for å få den tilbake igjen.

— Hvis noen feilparkerer på samme sted hver dag, kan det bli nødvendig for at de skal lære å holde seg til reglene, sier Heggestad.

Odd E. Nerbø