— Det er fortsatt byggebransjen og håndverkerfagene som sluker de fleste av arbeidsinnvandrerne, sier Kjell Mo. Han er leder for forvaltningsenheten i Hordaland politidistrikt, som har hatt travle dager det siste halvåret.

Polakker på topp

Tallet på personer med gyldig arbeidsløyve i Norge har aldri vært høyere enn nå. Ved utgangen av juni var det gitt nesten 111.000 arbeidstillatelser etter EØS-regelverket. Det er 24.800 flere enn i samme periode i fjor.

Arbeidsinnvandrere fra Polen er den største gruppen med over 46.000 arbeidsløyver på landsbasis. Også i Hordaland er det polakkene som dominerer. Deretter følger borgere fra Tyskland, Litauen, Storbritannia og Romania.

Trives som bussjåfør

Mariusz Chalupczak (31) har vært bussjåfør i Tide i et drøyt halvår. Han kom til Bergen i november 2007, og brukte de seks første ukene på norskkurs før han fikk sette seg bak rattet. Han er kjempefornøyd med sin nye tilværelse, og satser på å bli, sammen med ektefellen og sønnen på åtte.

Mariusz, som kommer fra byen Rzeszow i Polen, hadde åtte års erfaring som bussjåfør da han kom til Norge. Kjøringen var ikke noe problem.

Begynner å mestre norsk

— Jobben er trivelig og lønnen flere ganger så høy som hjemme. Dessuten er arbeidsforholdene gode og kollegene greie. Det eneste jeg har hatt problemer med, er språket. Det er mange rare geografiske navn i Bergen, og norsk er et utrolig vanskelig språk for oss polakker. Men nå går det mye bedre, sier Mariusz, som etter hvert er blitt lommekjent med alle Tide-rutene i Bergen.

En suksess

Personalsjef Mona Nyborg i Tide AS sier at erfaringene med bruk av polske sjåfører har vært over all forventning positive.

— Vi håpet og trodde det skulle gå bra, men det har gått mye bedre enn vi forventet, så bra at vi har begynt å overveie om det kan være aktuelt å prøve å skaffe flere. Samtlige av de 20 som kom i november, er hos oss fortsatt, og alle gjør en utmerket jobb.

— Det er imponerende å se hvor fort de har klart å takle jobben, ikke minst språket, på såpass kort tid. Alle ble satt på norskkurs da de kom, og fikk tilegnet seg grunnleggende språkferdigheter i tillegg til en del spesialuttrykk og ordsammensetninger som det er viktig å ha kontroll på for en bussjåfør. Det virker som de fleste har lagt stort arbeid ned i å beherske språket, og de gjør det på en imponerende måte.

Stort behov

Direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI), Ida Børresen, sier det fremdeles er et stort behov for utenlandsk arbeidskraft i Norge. - I konkurransen om arbeidsinnvandrerne må vi sikre at de får gode lønns- og arbeidsvilkår. Derfor intensiverer vi nå samarbeidet med Arbeidstilsynet for å styrke innsatsen mot sosial dumping, sier hun.

Enklere å skifte jobb

UDI utfører kontroller på forhånd og sjekker at vilkårene for et arbeidsløyve er oppfylt før ansettelsen.

— Nå er det blitt enklere å bytte arbeidsgiver. Det er dermed lettere å skaffe seg nytt arbeid for personer som ikke får rettighetene sine ivaretatt. Arbeidstakere med en EØS-tillatelse kan bytte arbeidsgiver når de måtte ønske, og faglærte kan begynne å arbeide så snart søknaden om arbeidsløyve hos en ny arbeidsgiver er levert.

Ørjan Deisz