I løpet av fjoråret flyttet hele 2005 mennesker til Bergen fra utlandet, mens bare 1094 flyttet fra byen til utlandet.

Dermed bidro utlendingene nesten like mye til folkeveksten i Bergen som fødselsoverskuddet. Det endte nemlig på 988 i Bergen i fjor. Når det gjelder flyttinger innad i Norge, var det omtrent like mange som flyttet til Bergen som fra byen.

Til sammen bodde det 235.450 mennesker i Bergen 1. januar 2003. Det er 2159 flere enn et år tidligere, og dermed befester Bergen stillingen som Norges nest største og Vestlandets desidert største by. Til sammenligning har Trondheim 152.000 innbyggere, og fikk bare 222 nye i fjor. Det var ti ganger så mange utlendinger som flyttet til Bergen som til Trondheim.

Hordaland fikk 3393 nye innbyggere i fjor, og kan som vanlig takke Bergen og omegn for veksten. Askøy (+443), Fjell (+348) og Os (+222) har alle sterk økning, og også Meland og Sund fikk over 100 nye innbyggere i fjor.

Tendensen til at indre Hardanger mister innbyggere, fortsatte også i fjor. Odda (-64) og Kvam (-53) har størst tilbakegang, men i forhold til folketallet svir det nok enda mer for Eidfjord (-44) og Jondal (-41).

Det bor nå 441.646 mennesker i Hordaland.

Sogn og Fjordane har 107.240 innbyggere, noe som gir en økning på bare 65. Førde økte mest i fjor, med en vekst på 54. Likevel er Flora fortsatt den største kommunen i fylket, med 11 380 innbyggere.

Klikk her for å se folketallet i alle kommunene