Administrerende direktør Terje Devold i Fjord-Norge kan fortelle om 985.000 overnattinger på hoteller, campingplasser og utleiehytter i første kvartal. Det gir en vekst for de fire Vestlandsfylkene på 16,5 prosent hittil i år, mens tilsvarende tall for resten av landet økte med 5,6 prosent den samme perioden. Sterkest er veksten i Rogaland med hele 30 prosent.

Det er reiselivstrafikken fra utlandet som øker mest. Ifølge Devold økte det utenlandske markedet hele 32 prosent for Fjord-Norges del i første kvartal.

Sunde, Helge