— Vi har lenge forsøkt å komme til en løsning med Fisketorget i Bergen og Bent Unneland. Det har vist seg å være mer utfordrende enn vi hadde håpet på. Vi har nå engasjert en advokat som vil bistå oss, sier direktør Hans Petter Reed Skagen i Totalreform.

Nye briller

Bergen kommune og selskapet Fisketorget i Bergen AS krangler om hvem som har rett til å eie varemerket Fisketorget. Bent Unneland er hovedaksjonær i Fisketorget i Bergen, og driftsselskapet Totalreform har hatt samtaler med ham for å finne en løsning.

— Vi har hatt en dialog om at de skal overføre varemerket til Bergen kommune. Vi føler at vi ikke har nådd frem, og må se på saken med nye briller, sier Skagen.

— Kan det bli rettssak?

— Vi ønsker jo ikke det, men det er hensiktsmessig å engasjere juridisk bistand når ting begynner å bli kompliserte.

— Hvilke konsekvenser får det at dere har hyret advokat?

— Det blir nødvendigvis en litt mer formell dialog, men forhåpentlig en dialog.

Ingen kommentar

Totalreform har ikke prøvd å kjøpe aksjer i selskapet for å kunne overta varemerket.

— Vi mener det er feil vei å gå. Vi finner det uriktig å gå inn og overta et selskap, sier Skagen.

Bent Unneland og Fisketorget i Bergen ønsker ikke å uttale seg i saken.

— Vi kommenterer ikke mer enn det vi har gjort, sier Unneland.

Utkastelse

I begynnelsen av måneden fikk tre torghandlere varsel om utkastelse fra Totalreform fordi de ikke hadde betalt felleskostnader siden nyttår. Torghandlerne fortalte til BT at de nekter å betale felleskostnadene før de får en detaljert oversikt over hva pengene går til.

Skagen i Totalreform forteller at leietakerne har fått en oversikt, men at en detaljerte oversikt ikke blir klar før utgangen av april. Ingen er kastet ut foreløpig.

— Det vurderes fortløpende. Vi har løpende dialog med dem som har fått varsel. Vi forsøker å drøye ut utkastelsen, for det er det siste vi ønsker å gjøre. Det er sjelden gunstig å kaste ut leietakere, sier han.

— Hvor få fiskehandlere kan dere ha på Torget?

— Det er et interessant spørsmål vi ikke har regnet på, og som jeg ikke har lyst til å gå inn på nå. Selv om en leietaker går ut, kan man tenke seg at omsetningen på Fisketorget er relativt stabil.

Vil ha ro

Torghandlerne vil ikke kommentere utkastelsesvarselet. De viser til Randi Lyngbø som er leder for markedsrådet.

— Totalreform får svare på dette. Vi vil har ro. Om vi skal får orden på ting, kan vi ikke bruke mye tid på media. Nå må vi jobbe og forhåpentlig tjene penger, sier Lyngbø.