Fremskrittspartiet og Høyre var valgvinnerne i Fjell, men de to partiene maktet ikke å komme til enighet med Sotralisten om en felles plattform. Dermed gikk Sotralisten til Arbeiderpartiet, KrF og Senterpartiet. Sent torsdag kveld ble partiene enige.

Enigheten resulterte i at Jan Utkilen fra Sotralista overtar som ny ordførar i Fjell etter Ole Fredheim fra Arbeiderpartiet, melder Kystradioen.

Georg Indrevik fra Fremskrittspartiet sier til Kystradioen at Sotralsiten med dette bryter sitt eget program. Han mener at en aksept av at eiendomsskatten, som ble vedtatt i desember, blir stående hele valgperioden bryter med bygdelistens politiske program.

Resultatet av enigheten mellom Sotralisten, Ap, KrF og Sp, innebærer at Espen Villanger fra Arbeiderpartiet blir ny varaordfører.

Ap får også ledervervet i finanskomiteen, mens KrF får ledervervet i komité for drift. Sotralista får i tillegg til ordføreren også ledervervet i komité for plan og utvikling.

ORDFØRER: Jan Utkilen blir ny ordfører i Fjell kommune.
Arne Nilsen