Selskapet eier store deler av grunnen fra Gamle Bergen og innover til Sandviken Brygge. Etter et feilslått forsøk på å bygge storslåtte nye kontorlokaler, ser Grimelund nå på muligheten for boligbygging. I første omgang nord for Sandviken Brygge, på sikt kanskje også på Hegreneset.

Grimelund snakker varmt om behovet for fornuftig og langsiktig utvikling av Sandviks-siden — de beste tomtene i Bergen, etter hans mening. For folk flest er tanken om en sammenhengende gangvei fra sentrum til Gamle Bergen viktig å legge til rette for, sier han.

— Var det feilslått av politikerne å øremerke dette arealet til næring?

— Nei, jeg vil ikke stemple det som feilslått. Markedet har forandret seg dramatisk på få år. Arbeidet med kommuneplanen ble påbegynt for 8-10 år siden, og da så verden helt annerledes ut. Hvem skulle trodd at Tjuvholmen var verdt 800 millioner og at det skulle bygges Opera i Bjørvika? spør Grimelund og legger til:

— Den som åpnet perspektivet for boligbygging i Sandviken var Arvid Knudsen, som skapte Maaseskjæret.

Gaute Henriksen i eiendomsselskapet Profier har i likhet med Grimelund erfart at nye kontorlokaler i Sandviken ikke lar seg fylle.

Profier ønsket innledningsvis å reise et kombinert forretnings- og kontorbygg på tomten bak Sandviken Brygge

— Vi jobbet i årevis med det prosjektet. Til slutt ga vi rett og slett opp. Det var ikke marked for nye kontorlokaler, sier Henriksen, som mener det nye boligprosjektet med 100 leiligheter er langt bedre for omgivelsene.

Hva markedet og politikerne mener er fortsatt uvisst. Prosjektet er ikke lagt ut for salg og ikke behandlet politisk.