I fjor vant en 20-årig student fra Os jackpot og 92,4 millioner kroner på et nettlotteri.

I går ble han igjen gjenstand for mediastorm, denne gangen under mindre lykkelige omstendigheter, da han ble knyttet til skatteunndragelse av gevinster på nett.

Nå reagerer han kraftig på omtalen.

— Det er dårlig gjort å henge ham ut på denne måten, i landsdekkende medier, og det gjør det ikke bedre at det er fredagen før julehelgen. Nå må han ha dette hengende ved seg gjennom hele julen, selv om det ikke medfører riktighet. Det er en stor belastning for min klient, sier osingens advokat Halvor Manshaus.

På Dagsrevyen

Det var i et innslag på Dagsrevyen i går at det ble opplyst at «en mann som vant over 90 millioner kroner på et internasjonalt nettlotteri er blitt etterlignet for nesten en tredel av gevinsten».

Senere i innslaget omtaler NRK «studenten fra Os i Hordaland» og viser faksimile av nyhetsoppslag om mannen fra Os som vant 92,4 millioner i fjor. NRK-innslaget fortsetter med å opplyse om at skattekontrollører fra Skatt Nord i Bodø ikke vil kommentere enkeltsaker, men «bekrefter at de i år har knepet en mann som vant over 90 millioner på nettlotteri».

Mannen fra Os er etter det BT kjenner til den eneste som har vunnet et beløp av slik størrelse i Norge.

Deretter sier kommunikasjonsrådgiver Siv Simonsen Kibsgaard: «Nå er saken avsluttet, og han endte opp med å måtte betale det han skulle i skatt, altså over 28 prosent i skatt.»

Kibsgaard benekter ovenfor BT at de har brukt uttrykket «knepet».

Flere aviser siterte Dagsrevy-saken på nettet, deriblant VG og BT. BT fjernet saken fra nettet etter kort tid.

Ført på selvangivelsen

Ifølge opplysninger fra Manshaus har osingen aldri blitt etterlignet eller forsøkt å unndra skatt, men førte opp gevinsten på selvangivelsen. Han la også med et vedlegg der han forklarte omstendighetene rundt gevinsten.

— Han framførte også at han mener beløpet ikke er skattepliktig, sier Manshaus.

Dette var skattemyndighetene ikke enige i. I høst fattet de vedtak om fravikelse av selvangivelse, og påla mannen å betale 28 prosent i skatt. Mannen har betalt skatten, i alt 26.377.436 kroner i to avdrag, og dette kommer også frem i skattelistene.

— Dersom han hadde gjort noe ulovlig hadde han vært pålagt straffeskatt, sier Manshaus.

Osingen har klaget på avgjørelsen til skattemyndighetene, og saken er dermed fortsatt under behandling.

— Slik saken blir fremstilt i media, opplever jeg at man prøver å slå politisk mynt på denne saken. Det er ikke et tilfeldig valgt eksempel - de bruker et eksempel som er helt unikt - det største og det mest kjente eksempelet, sier advokaten.

Manshaus sier at hans klient først og fremst ønsker å rette opp de faktiske feil i saken, og at de ikke har vurdert andre reaksjoner ennå, fordi de fortsatt ikke har fullstendig oversikt over forløpet.

Beklager NRK-klipping

Til BT sier kommunikasjonsrådgiver Siv Simonsen Kibsgaard fra Skatt Nord at etaten har brukt en mann som vant over 90 millioner som «eksempel på en sak som kom frem under vanlig behandling av ligningen».

- I NRK-innslaget sier du: «Nu er saken avsluttet, og han endte opp med å måtte betale det han skulle betalt, altså 28 prosent i skatt.» Er ikke dette en kommentar av en enkeltsak?

— Det er en kommentar på et eksempel der vi er inne i forkant og justerer ligningen.

- Og eksempelet er en mann som har vunnet over 90 millioner på nettlotteri?

— Det er korrekt.

- Vil du beklage denne uttalelsen?

— Jeg vil beklage at klippingen i NRK-saken har ført til at han er knyttet til mine uttalelser.

- Men du vil ikke beklage dine uttalelser?

— Jeg beklager på det sterkeste at en enkelt skatteyter gjennom denne prosessen som har vært i media er blitt knyttet til mine uttalelser, sier Kibsgaard.

Det har ikke lykkes BT å få kontakt med osingen eller hans familie i forbindelse med saken.