— Jeg vil tro at disse arkeologiske utgravningene vil skje over flere gravesesesonger. Det betyr at det trolig vil strekke seg over flere år, sier Rory Dunlop i Norsk institutt for kulturminneforskning.

Han varsler dermed store utfordringer dersom forslaget om å la bybanetunnelen gå mellom Kjøttbasaren og Finnegården blir vedtatt. Dette er et alternativ som tidlig ble silt ut av planleggingsprosessen grunnet en rekke motforestillinger.

— Det er konfliktfylt når det gjelder kulturminner både over og under bakken, sier fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd.

Kulturlag i fare

Gitte Hansen, 1. amanuensis i middelalderarkeologi ved Universitetet i Bergen, sier området er helt spesielt.

— Hvis det skal graves ut i det området, så er det en svært viktig del av middelalderbyen som berøreres. Det er en del av byen vi ikke vet så mye om. Kulturlagene er ikke en fornybar ressurs. Det betyr at hvis vi skal grave ut, så ødelegger vi kulturlagene.

— Da må det dokumenteres på beste måte. Hvis en graver vekk, er det som å rive ut sider i en bok uten å ha lest dem. Arkeologi tar tid, og arkeologi skal ta tid, sier Hansen.

Hun omtaler området rundt Kjøttbasaren som svært sårbart.

— Som forsker vil jeg si at det er helt uaktuelt å gå inn der uten å grave ut på den beste måten, sier Hansen.

Skeptisk til Vetrlidsallmenningen

Torsdag kom nyheten om at Høyre og Frp var blitt enige om tunnelinnslag mellom Kjøttbasaren og Finnegården eller på Vetrlidsallmenningen. Fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd er klar på hva han mener er best.

— Av de to alternativene som kom på bordet i går, kan jeg si at Vetrlidsallmenningen peker seg ut som veldig vanskelig. Husk at dette er en av byens flotteste allmenninger. Det andre, mellom Kjøttbasaren og Hanseatisk museum vil antakelig være enklere å realisere, selv om dette tidligere er lagt til side på grunn av stor konflikt med kulturminneinteressene, sier Ekerhovd.

Han er ikke utelukkende negativ til en tunnel ved Kjøttbasaren, men mener at det er for tidlig å beslutte noe.

— Politikerne står foran en vanskelig avveining. Et transportsystem som reduserer biltrafikk og ivaretar tilførselen av folk til byen er viktig. Den historiske byen har det også best hvis mange kan komme dit og bruke byen, og da er Bybanen fornuftig, sier Ekerhovd.

Glad for Bryggen-nei

Marit Huuse, avdelingsdirektør hos Riksantikvaren, er forsiktig med å uttale seg.

— Vi synes i utgangspunktet det er positivt at en går bort fra løsningen med bane over Bryggen, men den løsningen som nå er aktuell er problematisk forslag i forhold til kulturlagene og Hanseatisk museum.

— Denne løsningen var med i forrige konsekvensutredning. Da ble den silt ut veldig tidlig. Vi avventer nå en fullstendig utredning, som kommunen må ta initiativ til. Først da kan vi si om denne løsningen er mulig, sier Huse.