En rask ringerunde Bergens Tidende har foretatt til noen eldreinstitusjoner i Bergen, avdekker at det er stor usikkerhet om valg av teknisk løsning og hva dette vil koste.

Felles for alle institusjonsstyrerne BT snakket med, var at dette er utgifter som de ikke har budsjett for i øyeblikket.

Styrer Kjerstin Engelsen ved Midtbygda sykehjem sier spontant dette når BT spør hva hun tenker om omleggingen:

— Vi må ha hjelp til å finansiere dette. Midler til et slikt formål ligger ikke inne i vårt budsjett, sier hun.

Engelsen forteller at det er 131 senger ved institusjonen. Det er gjort et overslag over behovet:

Nesten en halv million

— Ved Midtbygda sykehjem er det 158 tv-uttak. Vi har innhentet anbud fra flere leverandører. Det er flere måter å legge til rette for digitalt bakkenett. En variant er en leie på 121 kroner pr. måned. Totalt vil det koste 230 000 kroner årlig. En annen variant er å investere i engangsutgift og da vil det koste 450 000 kroner. Uansett hvilken løsning vi går for, har vi ikke midler til dette innenfor det budsjettet vi nå driver etter, sier Engelsen.

Åstveit sykehjem har 60 pasienter og totalt mer enn 70 tv-uttak. Styrer Turid Hesjedal sier til BT at hun har bedt vaktmesteren sette seg inn i det rent tekniske med omleggingen, og regne på utgiftene ved de ulike alternativene.

Kommunen tar regningen?

— Heller ikke vi har midler på budsjettet for dette. De aller fleste av våre pasienter ønsker TV på rommet. Jeg regner derfor med at kommunen vil sørge for å gi oss penger til å ordne det slik at pasientene også etter omleggingen skal kunne se fjernsyn på rommet, sier Hesjedal.

Ved Storetveit sykehjem har man heller ikke regnet på utgiftene til omleggingen av tv-mottaket.