INGVILD RUGLAND

I går la det Høyre-dominerte byrådet frem sin nye og reviderte budsjettinnstilling. Der er konsekvensene av Stortingets budsjettforlik tatt med.

Forliket ga Bergen kommune 32,2 millioner kroner ekstra i 2005, 93,4 millioner kroner ekstra i 2004. Fra før får Bergen 220 millioner kroner i tilbakeføring av selskapsskatt. Likevel; det dukker stadig opp skjær i sjøen for dem som passer på pengene i Bergen kommune.

Reduserer gjeldsbetaling

— Pensjonsutgiftene øker med 61 millioner kroner og vi får 40 millioner kroner mindre i utbytte fra BKK enn vi hadde regnet med, sier finansbyråd Henning Warloe (H).

De enkelte byrådsavdelingene får også mer penger å rutte med. 31,4 millioner kroner settes av i økte rammer til disse, samt ekstra 24,6 millioner på andre sentrale budsjettposter. Når utgiftene og inntektene settes opp mot hverandre, mangler kommunen 87,7 millioner for å gå i balanse.

Dette skal dekkes inn ved å redusere nedbetalingen på kommunegjelden med 42 millioner kroner i 2005.

Ser frem til å bruke penger

— Vi mener vi kan gjøre dette fordi underskuddet ikke blir så høyt som vi trodde tidligere, sier Warloe.

Fylkesmannen krever en innbetaling på minst 150 millioner kroner.

I tillegg får kommunens avdelinger bare halvveis kompensasjon for prisvekst. Det utgjør 25 millioner kroner i innsparinger.

Warloe gleder seg til økonomien bedrer seg, sånn at han kan begynne å bruke penger igjen.

— Dette er ikke tiden for å bruke penger på ekstra ting. Vi må bite tennene sammen og betale regningene våre, sier Warloe.

Mer til kulturskolen

Byrådet forventer at vedtatt effektivisering og nedbemanning skal gi gevinst på ti millioner kroner neste år.

I forhold til byrådets opprinnelige budsjettinnstilling, foreslås det at Kulturskolen får 4,7 millioner kroner i kompensasjon for ekstraordinære merutgifter til lønn.

Det foreslås også at egenbetalingen for hjemmebaserte tjenester øker med 3-5 kroner timen, avhengig av inntekt.