• Monica Mæland er på tynn is. Det mener Aps byrådslederkandidat, Harald Schjelderup.

— Jeg har respekt for at Monica Mæland prøver å forsvare seg siden Høyre ikke har innfridd skoleløftene sine fra valgkampen i 2007. Men hun er på tynn is i flere av sine påstander, sier Schjelderup.

I går ga byrådsleder Monica Mæland sine svar på om Høyre vil overholde skoleløftene fra forrige valgkamp. Den gangen lanserte partiet en plan om å oppnå 1100 nye lærere, gratis pc til alle i ungdomsskolen, gratis leksehjelp til alle og bonusordning for lærere i grunnskolen. Målet var at disse skulle være innfridd innen 2013

Schjelderup er ikke imponert over svarene.— For det første klager hun på statlige overføringer. Faktum er at den rødgrønne regjeringen har økt overføringene til kommunene med 48 milliarder kroner siden 2005. Bergen alene har fått økt sine årlige overføringer med mer enn 2 milliarder, sier han.

Penger fra staten

Han peker også på at Mæland unnlater å nevne at flere av satsingene i skolen kommer fra regjeringen, og er finansiert av staten.

— Ett eksempel er at det i statsbudsjettet for 2009 ble gitt midler til kommunene for å øke antall lærere på småskoletrinnet (1.- 4.klasse) under slagordet "Tidlig innsats". Andre eksempler er flere undervisningstimer i norsk, engelsk og matematikk fra 2008, gratis leksehjelp fra 2010 og en ekstra uketime fra 1. til 7. trinn fra 2010, sier Ap-politikeren.

Schjelderup forstår heller ikke hvordan Mæland kan skryte av satsingen på inneklima.

— Faktum er at 28 skoler i Bergen ikke har godkjent inneklima. Det gir tunge hoder og dårlig læringsmiljø, sier han.

Peker på forskjeller

Mæland nevner i sitt svar til BT at flere elever får hjelp av PP-tjenesten. Schjelderup gir henne rett i at flere får hjelp.

— Men hun unnlater å nevne at det er fordi behovet har økt. Dessverre ser vi store forskjeller i ventetiden i PP-tjenesten. Den varierer fra en måneds ventetid i Årstad bydel til fem måneders ventetid i Bergenhus. Det er uakseptabelt med så store forskjeller innad i en kommune, sier byrådslederkandidaten.

Tvilte for fire år siden

Heler ikke Senterpartiets toppkandidat i Bergen, Ove Sverre Bjørdal, er imponert over oppfølgingen av skoleløftene som Høyre kom med for fire år siden.

— Den gangen sa vi at vi tvilte på at det var reellt, dessverre fikk vi rett. Antall lærerstillinger er ikke fulgt opp. Det er et spørsmål om Høyre har noen troverdighet når de nå kommer med nye løfter, sier han.

Han har gjort en gjennomgang av tall fra Statistisk sentralbyrå, som viser at Bergen er blant storbyene som bruker minst på vedlikehold av skolebygg og til investering i undervisning.

— Er du overrasket over at løftene ikke er innfridd?

— Dette er en sak som kanskje var oversolgt som et ambisiøst løfte som de i realismens ånd selv burde ha innsett at de ikke ville klart å innfri, sier Sp-politikeren.

- Ikke rett

Monica Mæland reagerer på Schjelderups uttalelser.

— Det er ikke rett at vi får penger fra regjeringen. Vi beholder deler av det våre innbyggere betaler i skatt. Resten gir vi til regjeringen, slik at den kan fordele penger til andre kommuner, sier byrådslederen.

— Det er heller ikke rett at vi har fått to milliarder kroner mer fra denne regjeringen. Faktum er at den har gjort flere omlegginger som Bergen taper på. Det begynte med at den tok selskapsskattepenger fra kommunene, noe som rammet Bergen fordi byen har et solid næringsliv. Dessuten har de store byene tapt på nye ordninger, til tross for at det er her det er befolkningsvekst med de kostnadene det medfører. Kommunalministeren sa da også at Bergen kom dårligst ut med det nye systemet, legger hun til.