Siden i sommer har Kontor for skjenkesaker gjennomført en rekke kontroller av byens utesteder. De har sett på om stedene har hatt leiekontrakten i orden med den som eier grunnen. Ofte har det vært Bergen kommune.

Det er blitt avdekket at kommunen har gått glipp av betydelige summer. Blant annet har 14 steder servert på grunn det ikke har vært betalt leie for. Med en kvadratmeterpris på 1500 kroner utgjør det cirka 400.000 kroner.

Pliktig å betale

Fortsatt mangler det svar fra ti steder. Her kan det dreie seg om nesten 270.000 kroner i inntektstap for Bergen kommune.

Et enkelt sted hadde i bruk 45 kvadratmeter av byrommet, uten at leiekontrakten med kommunen var i orden. Bare for dette stedet gikk kommunekassen glipp av nesten 70.000 kroner.

— Alle utesteder er pliktig til å betale leie for grunnen de serverer på, enten det er kommunen som eier grunnen eller private, sier Linn Trones, kontrollansvarlig ved Kontor for Skjenkesaker i Bergen kommune.

Like regler

Hun vet ikke hvor mye penger kommunen kan ha gått glipp av opp gjennom årene, men er glad for at utestedene nå er registrert og at saken følges opp fra kommunens side.

— Det er jo betydelige beløp som kommer godt med i kassen til fellesskapet, men vi reagerer jo først og fremst fordi ingen steder skal ha en urettmessig konkurransefordel ved å ikke betale skyldig leie, sier Trones.

Jan Skulstad er direktør ved Dikterstuerne, som blant annet driver Logehaven og Wesselstuen.

Dårlig lys

— Jeg er glad for at det ryddes opp. Vi som er seriøse, forholder oss til reglene. Men vi ser jo at når de innskjerpes, er det mange useriøse som ikke bryr seg. Det virker konkurransevridende i de useriøses favør, sier Skulstad.

— Enkelte utesteder har ikke tariffavtale, de bryter skjenketider og de lager i stand uteservering uten å ha betalt leie. Dette setter bransjen i et dårlig lys, legger han til.

Birger Skjønhaug i kommunen forteller at enkelte i bransjen har trodd de hadde leiekontrakter med kommunen. Ifølge ham har alle gjort opp for i år og i fjor, med unntak av steder som er lagt ned.

OPPGJØR: Jan Skulstad ved Dikterstuerne mener det er flere useriøse aktører i utelivsbransjen.
PER LINDBERG