SIGBJØRN LINGAsigbjørn.linga@bt.no Det viser en undersøkelse gjennomført i restaurantbransjen i Bergen. Hele 91 prosent av dansestedene og 79 prosent av barene har opplevd slike episoderRapporten konkluderer med at økt alkohol— og narkotikabruk har ført til flere voldsepisoder og større behov for opplæring av ansatte på utesteder i Bergen. Mer narko blant unge - Vi ser mer narko, særlig blant de unge gjestene, sier Dirk Dirkson og Jan Sletten Hansen som driver henholdsvis Maxime og Den Stundesløse.De to opplever imidlertid ikke mer vold og bråk nå enn tidligere. - Vi er blitt mer kontinentale i utevanene, mener Jan Sletten Hansen.- Bransjen er blitt flinkere og gjestene mer vant med å gå ut og drikke.Forskjellen ser vi i julebordsesongen. Da er byen full av folk som bare er ute noen få ganger i året. Da har vi mye bråk, sier Sletten Hansen og får støtte for det hos kollega Dirkson.Selv om økende narkotikabruk etter deres mening ikke har slått ut i mer bråk, er det en stor fare med gjester ruset på narko: Når det først smeller blir det farlig. - Vi ser klart at i de farlige konfliktsakene er det narkotikainvolvert, sier Dirk Dirkson som i likhet med Jan Sletten Hansen støtter all fremstøt for å gi mer opplæring av ansatte på skjenkestedene. Truet av gjester Undersøkelsen viser at 18 prosent av deltakerne i undersøkelsen har vært truet av gjester det siste året. Rundt fire av ti har vært truet på puber og barer, mens kafier, spisesteder og selskapslokaler er mindre utsatt.27 prosent av alle utesteder og hele 73 prosent av dansestedene har bedt dem om hjelp fra politiet de siste tolv månedene. Trenger mer opplæring Undersøkelsen avdekker også et betydelig rop om opplæring. Halvparten av dem som deltok i undersøkelsen, ønsker å lære mer om lovverk, konflikthåndtering, rusmidler og gjestebehandling.Samtidig hevder 82 prosent at alle ansatte kjenner lovene for servering av alkohol.Undersøkelsen ble gjennomført i fjor i samarbeid mellom Reiselivsbedriftenes Landsforening, Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet, Bergen politikammer, Bergen kommune og Rusmiddeldirektoratet. Alle steder med skjenkebevilling i Bergen fikk muligheten til å svare på spørreskjemaet. Svarprosenten var 70.

Les også: Lærer å takle trøbbel

FARLIGE EPISODER: Jan Sletten Hansen (til venstre) og Dirk Dirkson opplever mindre bråk på skjenkestedene de driver enn hva det var tidligere. Men økt narkoforbruk har ført til farlige enkeltepisoder. FOTO: ROAR CHRISTIANSEN.