Den 17 år gamle gjesten endte opp på legevakten med et kutt i bakhodet etter det rusfrie arrangementet for den videregående skolen hans.

Sjefen for utestedet der festen ble holdt er nå dømt for volden.

Kutt i bakhodet

Den 31 år gamle mannen mistet besinnelsen da han tok skoleeleven på fersken inne i lagerrommet med en stjålet Cola i hånden. Dette skjedde i mars i år.

Ifølge dommen tok 31-åringen tak i skoleelevens skjortebryst med begge hender, og skubbet ham hardt inn i veggen. Gutten fikk et kutt i bakhodet da han smalt hodet i den ruglete murveggen.

Voldsepisoden kostet 31-åringen 5000 kroner i bot og 5000 i saksomkostninger. I tillegg ble han dømt til to måneders ubetinget fengsel, og må dekke 17-åringens legeutgifter på 657 kroner.

– Overreagerte

Tingretten tok stilling til om utestedssjefens handling kunne regnes som en lovlig pågripelse, men kom til at 31-åringen var unødvendig hardhendt.

«Slik retten ser det har tiltalte overreagert med sin opptreden og dette synes særlig kritikkverdig når handlingen er rettet mot en 17 år gammel skoleelev som opptrådte helt rolig», står det i dommen.

Men dommerne presiserer at de har forståelse for at 31-åringen ble irritert på unggutten, og regner det som en formildende omstendighet.