Det opplyser forsvareren til 33-åringen som siden oktober har sittet varetektsfengslet, siktet for å ha drept Monika Sviglinskaja (8).

— Det er snakk om to utenlandske DNA-eksperter på verdensnivå. De skal blant annet undersøke om biologiske spor fra siktede kan ha overlevd i form av DNA-spor, også lenge etter at han var flyttet ut av huset der Monika og moren bodde, sier Aasmund Sandland.

«Vesentlig interesse»

Det er påvist DNA fra siktede flere steder på Monikas kropp og klær, og politiet anser funnene som et av de sterkeste bevisene i saken mot eks-samboeren til Monikas mor.

Forsvareren sier såkalt DNA-smitte er et tema av «vesentlig interesse» i saken.

Ifølge Sandland har de utenlandske eskpertene akseptert oppdraget, og det skal være utformet et mandat for deres arbeid. Men de har ikke formelt begynt å jobbe med saken ennå, sier han.

Han sier ett spørsmål selvsagt er hvem DNA-bevisene i Monika-saken kommer fra.

— Men kanskje vel så viktig for de nye sakkyndige blir å utrede hvordan DNA-sporene kom til leiligheten der Monika og moren bodde. Derunder hører også spørsmålet om siktedes DNA kan ha overlevd i leiligheten og smittet over på Monika, også en god stund etter at siktede flyttet ut derfra, sier Sandland.

- Forsvinner ikke

Ifølge han er den utvidede utredningen av DNA-spørsmålet noe han ba om tidlig, og som politiet også var innstilt på å avklare i den pågående etterforskningen.

— DNA overlever, og biologiske spor fra et menneske som har bodd i en leilighet forsvinner ikke selv om vedkommende tar med seg tingene sine og flytter ut.

Ifølge Sandland hadde den siktede 33-åringen vært utflyttet fra leiligheten i Sund i cirka en måned, da åtte år gamle Monika ble funnet død.

— Det er nok ikke like enkelt som først antatt å bruke DNA-sporene i Monika-saken som noe avgjørende bevis, sier Sandland.

Ikke ukjent problematikk

Politiadvokat og påtaleansvarlig Asbjørn Onarheim bekrefter at politiet, etter forsvarerens ønske, jobber med å få oppnevnt nye sakkyndige.

Han sier at det ikke har skjedd noen endring i politiets konklusjoner. Mistankegrunnlaget er ikke svekket den siste tiden, opplyser Onarheim.

— Oversmittingsproblematikken er for så vidt noe vi har vært bevisst på helt siden pågripelsen. Vi har vært i kontakt med sakkyndige på dette feltet, og forsvareren har igjen vært i kontakt med andre, sier han.

Krever åtte uker

I dag ber politiet om åtte nye uker i varetekt for 33-åringen, noe han ifølge forsvareren har akseptert.

Fengslingsspørsmålet i dag avgjøres dermed kun ut fra dokumenter i saken.

33-åringen nekter fortsatt straffskyld.

— Han aksepterer videre fengsling fordi nye undersøkelser nødvendigvis vil ta tid og være viktige for saken. Jeg har også bedt om en bredere utredning rundt dødstidspunktet, sier forsvareren.

Han viser til at en eventuell endring eller innsnevring av dødstidspunktet kan bli «ganske dramatisk» for saken, fordi det hypotetisk sett kan utelukke 33-åringen som gjerningsmann.

— Det er et tidsvindu som står helt sentralt, og et nærmere svar på dødstidspunktet kan bli ganske dramatisk. Hvis det er mulig å si noe nærmere om det. Jeg har i hvert fall bedt om å få utrdet det spørsmålet nærmere, sier forsvareren.

Nærmer seg avslutning

Ifølge politiadvokat Onarheim nærmer etterforskningen seg en avslutning.

— Jeg har et lønnlig håp om at vi innen et par måneder skal være klar til å skrive vår innstilling på det ene eller det andre til Statsadvokatene i Hordaland, men det er med et lite forbehold.

Politiet jobber fortsatt med å analysere datatekniske spor.

Sentralt står Facebook-meldingen som ble sendt til Monikas mor, Kristina Sviglinskaja, i februar 2012. Kripos har tidligere betegnet meldingen som «høyinteressant», men politiet bestemte seg for ikke å følge opp arbeidet med å identifisere avsenderen i den opprinnelige etterforskningen.

— Jeg vil ikke si annet enn at det er fremgang i arbeidet med denne meldingen og andre meldinger som har vært sentrale i saken. Vi nærmer oss en endelig konklusjon, sier Onarheim i dag.