Flåtebesøket vil vare fra 7. til 11. april, opplyser informasjonssjef Gunnar Vetlejord i marinen.

Fartøyene kommer fra 12 ulike nasjoner, medreknet Norge, som deltar med 3 fartøyer. Fartøyene besøker Bergen i forbindelse med øvelse Loyal Mariner som starter mandag 11. april.

I Bergen vil blant annet en av Natos minerydderstyrke ligge. Styrkesjefen er kommandørkaptein Per Kartvedt fra Bergen.

Minesveiperen KNM "Alta" er i denne styrken med sin sjef kapteinløytnant Pål Skorge fra Bergen.

En av Nato sine fregattstyrker vil også ligge i Bergen. I denne deltar KNM "Trondheim". Sjef om bord er orlogskaptein Jarle Vika fra Bergen.

Bergenserne er i det hele tatt godt representert i styrken, påpeker Vetlejord.

Om bord i det spanske kommandofartøyet SPS "Castilla" er kapteinløytnant Øystein Varden fra Bergen.

Grunnen til at så mange av fartøyene velger Bergen som weekendhavn før øvelsen, er ifølge Vetlejord at Bergen er en flott by som har en befolkning som setter pris på marinen — og som kan tilby sjømenn på landlov ulike aktiviteter som blir satt pris på.

En del fartøyer er åpne for publikum under besøket.

<b>TIL BERGEN: </b>Minesveiperen KNM "Alta" kommer til Bergen med sin sjef, kapteinløytnant Pål Skorge fra Bergen.
VIDAR HOPE, MARINEN