• Slik jeg kjenner næringslivet i Bergen, kan jeg ikke tenke meg at det var noen derfra som sto bak, sier tidligere ordfører Ingmar Ljones.

Han var ordfører da Fagereng-saken eksploderte i mediene på slutten av 1995. Ljones som hadde lange samtaler med rådmannen for å finne ut hvordan kommunen skulle håndtere situasjonen.

— Det bildet vi hadde av Fagereng som dyktig byråkrat og rådmann, fremstår nå enda tydeligere. Han sa selv at han ikke hadde gjort noe galt, sier Ljones.

Han vil ikke spekulere i hvem som eventuelt skulle stå bak.

— Generelt er det dessverre ikke uvanlig at folk som har sentrale posisjoner får anonyme brev eller trusler. Ragnar Fagereng var en dyktig rådmann med klare meninger. Det kan jo hende at noen ikke likte meningene hans, sier Ljones.

Antydningene om at det var sterke næringsinteresser som sto bak det som skjedde, stiller han seg uforstående til.

— Det ville være helt overraskende, sier Ljones.