Et ledningsbrudd ved samfunnshuset på Storekalsøy på lille julaften tok tid å utbedre, og for en del abonnenter ble det først vann i spring og dusj etter at Sølvguttene hadde sunget julen inn.

Først 2. juledag fikk de tre siste husstandene vannet tilbake.

En austevolling som var uten vann frem til klokken 18 julaften, sier til BT at kommunens folk brukte lovlig lang tid på å få orden på vannforsyningen.

— Bruddet ble meldt sent på kvelden lille julaften, og det var ikke gjort i en håndvending å skaffe til veie en gravemaskin på det tidspunkt. Men bruddet ble utbedret tidlig på julaften, da vi hadde utstyret på plass. Det tok likevel noe tid før vannforsyningen var tilbake til det normale hos samtlige husstander i Bakkasund og resten av Storekalsøy, sier vakthavende Fredrik Flood i teknisk etat i Austevoll kommune.

Trass i vannledningsbruddet, sier Flood at kommunen la forholdene til rette for at alle skulle være sikret vann i bunnen av pinnekjøttgryten, og vel så det, på julaften. - De som trengte det, kunne hente vann fra renseanlegget på vannverket, sier han.