Vannbruddet ble oppdaget i Nedbergeveien ved 10.30-tiden i formiddag.

— En observant person så vannet komme opp i veien og varslet oss, sier operatør Stein-Ove Boland ved vaktsentralen til Bergen kommune.

Beboere i Nedbergeveien, Nedberget og Nedbergelien vil være uten vann til bruddet er reparert.

— Vi vet dessverre ikke hvor lang tid det vil ta, sier Boland ved 13.30-tiden.

En del beboere i Kjøkkelvikveien har også vært uten vann i formiddag.

— Vi legger ut en «blodoverføring», en midleridig ledning fra en brannhydrant som vil gi vann til boliger i Kjøkkelvikveien, sier Boland.

Det er til sammen 56 husstander som har vært uten vann etter bruddet, ifølge kommmunen.